Zdalna szkoła w Gminie Książki

zdalna szkolaZareagowaliśmy na możliwość wsparcia zdalnego nauczania i w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskaliśmy grant na zakup 43 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Sprzęt został już zakupiony i w najbliższym czasie zostanie użyczony uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

logo projektu