Zebrania wiejskie

Przed nami zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy Książki. Gdzie i kiedy?
Szczegóły znajdują się w harmonogramie poniżej .
Zapraszamy mieszkańców poszczególnych sołectw do udziału w zebraniach!

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH               Lp.	Sołectwo	Data	Godzina	Miejsce  1.	  BLIZIENKO 	3 marca 2023	10:00	Świetlica Wiejska  2. 	 BLIZNO 	6 marca 2023	17:30	Świetlica Wiejska  3.	  BRUDZAWKI 	2 marca 2023	10:00	Świetlica Wiejska  4.	 KSIĄŻKI 	2 marca 2023	14:30	 GOK Książki   5.	  ŁOPATKI 	2 marca 2023	16:00	Świetlica Wiejska  6.	  OSIECZEK 	1 marca 2023	17:30	Świetlica Wiejska  7.	    SZCZUPLINKI 	8 marca 2023	 17:30 	Świetlica Wiejska  8.	 ZASKOCZ 	1 marca 2023	 10:00 	Świetlica Wiejska Proponowany porządek zebrania: 1.	Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania. 2.	Informacja z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok. 3.	Informacja z realizacji inwestycji w gminie. 4.	Sprawy bieżące i zapytania. 5.	Zakończenie zebrania.  ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ZEBRANIACH !