„Złote Gody”

Państwo Maria i Ryszard Żarczyńscy z córką Państwo Zenobia i Sławomir Strzeleccy

W dniu 9 października 2020 r. w swoich domach dostojni Jubilaci Państwo Zenobia i Sławomir Strzeleccy oraz Państwo Maria i Ryszard Żarczyńscy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złoty jubileusz stał okazją do uhonorowania ich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dekoracji dokonał Wójt Gminy Książki Pan Krzysztof Zieliński, któremu asystowała Pani Anna Ojdowska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Spotkania przebiegły w bardzo sympatycznej atmosferze, były gratulacje, kwiaty, życzenia i słodki upominek.

Państwo Zenobia i Sławomir Strzeleccy zawarli związek małżeński dnia 29.11.1969 r. w Kołobrzegu, wychowali cztery córki i syna, doczekali się jedenaściorga wnucząt i czworga prawnucząt.

Państwo Maria i Ryszard Żarczyńscy pobrali się 06.11.1969 r. w Książkach, mają trzy córki i sześcioro wnucząt.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy niezwykłej rocznicy, którą może pochwalić się niewiele par małżeńskich. Życzymy kolejnych lat spędzonych razem w zdrowiu i szczęściu.