Zostały ostatnie miejsca dla dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym HAPPY KIDS

logo klubuDRODZY RODZICE,
TO OSTATNI MOMENT,
aby zapisać swoje dziecko do
Gminnego Klubu Dziecięcego HAPPY KIDS w Książkach

Zostały ostatnie miejsca dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.
Zapewniamy opiekę w godz. 06:30 – 16:30dzieci

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Książki pok. nr 23,w sekretariacie Urzędu Gminy Książki pok. nr 2 oraz poniżej w załączniku.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 730 740 689 lub 694-253-523.

pdfINFORMACJA o rekrutacji uzupełniającej

docDeklaracja udziału w projekcie zał. nr 1

docFormularz zgłoszeniowy zał. nr 2

docKarta zgłoszenia dziecka do Klubu zał. nr 3

docOświadczenie RODO zał. nr 4

docOświadczenia zał. od nr 5 do nr 9

pdfRegulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – Rekrutacja

 logo proj