Wręczenie podziękowań dla członków OSP

W dniu 14.09.2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Książkach, Jerzy Dutkiewicz- Wójt Gminy, Bogdan Pacholski- Przewodniczący Rady Gminy oraz Elżbieta Kępińska – Skarbnik Gminy wręczyli trzem członkom OSP podziękowania za zaangażowanie, wkład pracy i długoletnia działalność w Jednostkach Operacyjno Technicznych na rzecz mieszkańców Gminy Książki. Czytaj dalej

Kolejny projekt unijny w Przedszkolu w Książkach

Dzięki projektowi, który jest kontynuacją projektu zintegrowanego pn.”Zwiększenie liczby miejsc
w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania”, w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będzie drugie zadanie pn. „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w Gminie Książki”. Czytaj dalej

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie

Zakończyła się modernizacja drogi w miejscowości Blizno w ramach inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,600 km w obrębie geodezyjnym: Blizno dz. nr 199/3”. Czytaj dalej