eport.radix.com.pl 
Strona główna | Aktualności | Ogłoszenia | Archiwum | Zaloguj | 19 kwiecień 2011

G M I N A K S I Ą Ż K I

  O gminie

  Informacje

  Kultura

  Turystyka

  Adresy

 

Gmina Książki leży w powiecie wąbrzeskim , który jest położony na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Połączenia drogowe umożliwiją dogodną komunikację na trasach: Inowrocław-Toruń-Ostróda oraz Jabłonowo-Książki-Wąbrzeźno. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Toruń – Olsztyn.
Gminę zamieszkuje ponad 4500 osób. Ma ona charakter typowo rolniczy, na obszarze 86,5 km2 rozlokowanych jest 650 indywidualnych gospodarstw rolnych. Zajmują one 79,6% ogólnej powierzchni gminy. W produkcji roolinnej przeważają tradycyjne uprawy, a w zwierzęcej dominuje produkcja żywca wieprzowego, wołowego i mleka.
Gmina Książki składa się z 8 sołectw:


- Książki
- Blizno
- Osieczek
- Blizienko
- Lopatki
- Zaskocz
- Brudzawki
- Szczuplinki


Wszystkie sołectwa podłączone są do sieci wodociągowej, nie posiadają jej tylko nieliczne gospodarstwa. W gminie brak jest zakładów przemysłowych, a istniejące małe zakłady ograniczają zatrudnienie, co wpływa na wzrost bezrobocia. Stanowi ono znaczny problem, gdyż odsetek bezrobocia stanowi 28,5%.
W Książkach działa Spółdzielnia Mieszkaniowa, dysponująca dwoma blokami. Po byłym PGR-rze pozostały cztery bloki. Mieszkańcy korzystają z usług Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Urzędu Pocztowego oraz Banku Spółdzielczego. Na terenie gminy w Łopatkach, Bliźnie i Osieczku znajduje się 5 czystych jezior, nad którymi latem wypoczywają turyści. W Bliźnie w budynku byłej szkoły funkcjonuje ośrodek kolonijny „Caritasu”.

 
 Galeria
Więcej zdjęć >>
Powiększenie >>

ePORT © Urząd Gminy 87-222 Książki