Dodatkowe środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest !!!

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naborze w ramach programu Program Priorytetowy Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1)  Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

osoby planujące usunięcie wyrobów zawierających azbest proszone są o złożenie stosownego wniosku wraz załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 06 maja 2024 r. Wyroby zawierające azbest zgodnie z naborem muszą zostać usunięte do 30.06.2024 r.

Ostatecznymi odbiorcami korzyści są posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Książki, z wyłączeniem beneficjentów Części 2 Programu pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, którym Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (K-POR ARMiR) udzielił dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Działania A1.4.1.

Maksymalny koszt kwalifikowany wynosi do 700 zł/ Mg.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 6 maja 2024 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Książki pokój nr 26 oraz pod numerem tel. 56 6888165 wew. 55, e-mail: monika.zdzieblowska@gminaksiazki.pl

docWniosek

docFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

docKlauzula informacyjna