Miesięczne archiwum: 26 czerwca 2020

Złożenie wiązanek pod pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej w piaskowni w Książkach

2.2Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, nie udało się jak co roku zorganizować wiosną Mszy świętej na cmentarzu ofiar poległych w czasie II wojny światowej w piaskowni w Książkach.

W związku z tym, Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy w Książkach wraz z delegacjami złożyli wiązanki pod pomnikiem, aby uczcić pamięć ofiar poległych w tym miejscu oraz innych miejscach walki i męczeństwa.

Pamiętajmy o tragedii jaka się wydarzyła i wyjątkowo w tym roku uczcijmy pamięć ofiar w indywidualny sposób.

Czytaj dalej

Wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu

1Podczas wczorajszej Sesji Rady Gminy w Książkach radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wójt Krzysztof Zieliński wyraził słowa wdzięczności za dotychczasową owocną współpracę z Radą Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych, sołtysami, organizacjami działającymi na terenie gminy, a także podziękował pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Zaznaczył, że efektywna współpraca, wspólne działania niosące słuszny cel i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynoszą sukcesy.
Nagrania z Sesji Rady Gminy w Książkach udostępnione są na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

Czytaj dalej