Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony

Wykaz nieruchomośći nWójt Gminy Książki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony w drodze przetargu, stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Książki.

linkWykaz nieruchomości