Wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu

1Podczas wczorajszej Sesji Rady Gminy w Książkach radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Książki wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wójt Krzysztof Zieliński wyraził słowa wdzięczności za dotychczasową owocną współpracę z Radą Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych, sołtysami, organizacjami działającymi na terenie gminy, a także podziękował pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Zaznaczył, że efektywna współpraca, wspólne działania niosące słuszny cel i dobra wola działania na rzecz całej społeczności przynoszą sukcesy.
Nagrania z Sesji Rady Gminy w Książkach udostępnione są na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

1.1