Miesięczne archiwum: 27 Lipiec 2022

KOMUNIKAT

syreny - drafika dekoracyjnaW ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Książki w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

SYGNAŁ AKUSTYCZNY: dźwięk syreny w okresie 1 minuty.

Wójt Gminy Książki

 /-/ Krzysztof Zieliński

 PODSTAWA PRAWNA: § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).