Dzienne archiwum: 6 Marzec 2023

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

czyste powietrzeWażne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

  • Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, nie będzie możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
    Należy zatem złożyć wniosek o dofinansowanie oraz dokonać zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.
  • Wprowadzona zostanie możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.