Miesięczne archiwum: 28 Listopad 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój usług społecznych na rzecz seniorów”

grafika dekoracyjnaW dniu 28 listopada 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój usług społecznych na rzecz seniorów” w 2024 roku.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 19 grudnia 2023 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki. Czytaj dalej

Liderzy inwestycji

zdjęcie lotniczeWielki sukces Gminy Książki w rankingu „LIDERZY INWESTYCJI”

Z dumą ogłaszamy, że Gmina Książki, wśród 1513 gmin wiejskich, zajęła 35 miejsce w Polsce, 2 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz 1 miejsce w powiecie wąbrzeskim pod względem wydatków poniesionych na inwestycje w latach 2020-2022 w prestiżowym rankingu „Liderzy Inwestycji”. To niezwykłe osiągnięcie, które podkreśla naszą determinację i zaangażowanie w rozwój naszego regionu.

Ranking „Liderzy inwestycji” opublikowany został przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, który prezentuje aktywność inwestycyjną samorządów w Polsce. Czytaj dalej

Raporty suszowe

grafika dekoracyjnaGminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych informuje, że osoby które złożyły w formie papierowej wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, mogą odebrać w Urzędzie Gminy Książki – pok. nr 21 raporty suszowe sporządzone przez komisję.