„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Plakat - flaga i godło Polski oraz treść: Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa, Fundusz Solidarnościowy "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, dofinansowanie 55845,00 zł, całkowita wartość 55845,00 złGmina Książki złożyła wniosek na środki finansowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu w ramach środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 55.845,00 zł. Całkowita wartość projektu 55.845,00 zł.

Ogłoszenie o naborze uczestników do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022