INFORMACJA O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

zusZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy.

  • W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych,
  • W serwisie na stronie internetowej ZUS są publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.
  • W ramach pomocy instytucjonalnej zapewniamy wsparcie uchodźcom z Ukrainy.

pdfWsparcie Ukraina