Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

logo nsplimInformujemy, że w dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Badanie ma na celu dokonanie oceny jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach NSP 2021.

Badanie będzie realizowane wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru: 22 828 88 88 z osobą, która w spisie była reprezentantem mieszkania. W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące m.in. miejsca zamieszkania w dniu 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.

Każdy uczestnik badania będzie mógł zweryfikować tożsamość ankietera na dwa sposoby:

• samodzielnie poprzez stronę internetową spis.gov.pl, lub

• dzwoniąc na infolinie 22 279 99 99.

Udział w badaniu kontrolnym jest OBOWIĄZKOWY na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88. Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. Więcej informacji spis.gov.pl