Bal Andrzejkowy

W dniu 30 listopada 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach zorganizował „Bal Andrzejkowy“ dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej oraz dzieci z rodzin objętych pomocą tut. ośrodka pomocy społecznej. Zabawy i konkursy przeprowadzili animatorzy Centrum Twórczej Zabawy „Zabawiarka“ ze Zgierza.
W „Balu Andrzejkowym“ wzięło udział około 40 dzieci. Impreza została sfinansowana ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Zabawa była wesoła, dzieci czynnie uczestniczyły w grach i konkursach oraz doskonale bawiły się w rytmie muzyki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla uczestników zabawy. „Bal Andrzejkowy“ dostarczył wszystkim wiele niezwykłych przeżyć i emocji.

                                                                                     Sporządziła : Sylwia Wiśniewska

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0084 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096