Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci w Gminie Książki”.

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci w Gminie Książki” w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 100 747,11 zł, z czego kwota dofinansowania dla Gminy Książki wynosi 85 597,07 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z obszaru Gminy Książki. Umowę podpisał Wójt Gminy Książki Jerzy Dutkiewicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Elżbietą Kępińską.

Powyższy projekt wchodzi w skład projektu zintegrowanego razem z projektem pn. „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania” w ramach poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

DSCN3382 DSCN3383