Bezpłatna pomoc w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

KPODR Minikowo zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy udzielanej przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.
Harmonogram obsługi rolników z poszczególnych rejonów poniżej.
harmonogram