Dzienne archiwum: 8 Maj 2024

Przebudowa drogi powiatowej nr 1731C Książki – Kruszyny

grafika dekoracyjnaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, jako wykonawca robót budowlanych w ramach zadania jw. informuje niniejszym, że w dniu 10 maja br. na drodze powiatowej relacji Książki – Kruszyny w km 5+000 – 5+425 (tj. w miejscowości Brudzawki, 600 m za „starą zlewnią” – byłym punktem skupu mleka w kierunku granicy Gminy Książki z Gminą Bobrowo)) kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni drogi z jednoczesną zmianą jej konstrukcji na całej szerokości jezdni.

Wymieniony odcinek drogi powiatowej będzie w tym dniu okresowo wyłączany z ruchu.

W trakcie robót ruchem pojazdów mechanicznych na remontowanym odcinku drogi kierować będą uprawnieni sygnaliści, kierując kierowców na objazdy.

Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożnej jazdy.

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie „małych grantów” pt. „Organizacja rajdu motocyklowego”

W dniu 07 maja 2024 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Książki uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do 15 maja 2024 r. można składać uwagi dotyczące załączonej oferty.

pdfoferta

pdfInformacja o ofercie i zgłaszaniu uwag

docFORMULARZ UWAG