Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Książki

W dniu 16 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisany został Aneks do umowy o przyznaje pomocy finansowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wsparcia finansowego udzielono w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki”. Całkowity koszt zadania wynosi 113 226,84 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 58 752,00 zł. W ramach projektu na terenie Gminy Książki powstanie 6 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach takich jak Osieczek, Zaskocz, Łopatki i Książki. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na dzień 30 czerwca 2018 r.