Utworzenie parku wiejskiego przyrodniczo-edukacyjnego „Park Miodowy” w Książkach”

W dniu 16 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na utworzenie parku wiejskiego przyrodniczo-edukacyjnego pn. „Park Miodowy” wraz z rozbiórką ogrodzenia i istniejącego nieużywanego basenu przeciwpożarowego. Całkowity koszt projektu wynosi 129 063,86 zł, z czego dofinansowanie projektu stanowi 63,63% tj. 82 123,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone zostało w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu powstanie teren rekreacyjny z miejscem do odpoczynku i nauki w plenerze. Zakres prac obejmuje budowę infrastruktury ogólnodostępnej dla mieszkańców i zawiera m.in. wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów, montaż lamp solarnych i ławek parkowych oraz wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. Nazwa parku „Park Miodowy” nawiązywać będzie do roślinności miododajnej znajdującej się w parku.

DSCN0779 DSCN0786 DSCN0787