Czyste Sołectwo Książki

Dziękujemy mieszkańcom Książek za aktywny udział w akcji „Czyste Sołectwo Książki”. Dzięki Wam udało się chociaż w części oczyścić naszą okolicę. ????
Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w kolejne takie akcje, które będą organizowane.

Chcielibyśmy, aby taka inicjatywa nie była jednak potrzebna w związku z czym apelujemy mając na względzie estetyczny wygląd Naszej Gminy, czyste środowisko jak również zdrowie nas samych o nie wyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów, lasów i innych miejsc.

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.” Jan Paweł II

SDC12082 SDC12085