Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

ceeb logoPrzypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków istniejących właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację można złożyć internetowo lub w formie papierowej w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Książki.