Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

InfografikaInformujemy, że od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków istniejących właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Jaki jest cel stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków?

Celem stworzenia centralnej bazy jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza. CEEB stanowić będzie ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. Będzie również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

W jaki sposób będzie można złożyć deklarację do CEEB?

  • w formie elektronicznej,
  • w formie papierowej – możliwość wysłania listem lub złożenia osobiście we właściwym Urzędzie.

Za nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie grozi kara grzywny.