Dodatkowy nabór na utylizacje odpadów typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów

folia rolnicza - grafika dekoracyjnaRolnicy z terenu Gminy Książki posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi, którzy są zainteresowani ich usunięciem proszeni są o wypełnienie załączonych formularzy od dnia 4 maja 2022 roku do dnia 8 maja 2022 roku r. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Książki w  biurze nr 25
Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji. Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł netto (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami usuwania odpadów ponosić będą ich posiadacze.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę.

docFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

docINWENTARYZACJA-ODPADÓW-Z-FOLII-ROLNICZYCH

pdfINWENTARYZACJA-ODPADÓW-Z-FOLII-ROLNICZYCH