Dofinansowanie na termomodernizację strażnic OSP

Zdjęcie przyznanie dofinansowaniaW piątek (16 lipca) przed siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie odbyła się uroczysta zbiórka podczas której jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały promesy na zakup sprzętu i termomodernizację strażnic. Gmina Książki podpisała dwie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Książkach oraz Blizienku poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych. Środki pochodzą z Programu Dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu- EKO-SRAŻAK 2021, w wysokości 20 960,01 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych, wartość całkowita operacji opiewa na kwotę 29 943,00 zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Autor zdjęć: kpt. Robert Stasiak Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie