Otrzymaliśmy dofinansowanie na „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki”

Wręczenie umów na dofinansowania kształtowania przestrzeni wsi i mniejszych miast, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPW czwartek (15 lipca) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu nastąpiło uroczyste wręczenie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki” ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, które w oparciu o unijne środki PROW wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się do poprawy warunków życia i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 728 907,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, wartość całego zadania opiewa na kwotę 1 145 540,06 zł

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zagospodarujemy tereny poprzez utworzenie stref rekreacji, w skład, których będą wchodziły strefy rekreacji dla dzieci m.in.: palce zabaw, tyrolki, bujaki, huśtawki, oraz strefy rekreacji dla dorosłych i osób starszych w wieku 50+ m.in.: stoły do gry w chińczyka, szachy, ławki parkowe, altanki z miejscem na grill, lampy parkowe, ławki z funkcją pedałowania, stojaki na rowery.

Wręczenie umów na dofinansowania kształtowania przestrzeni wsi i mniejszych miast, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 Autor: fot. Urząd Marszałkowski w Toruniu