Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

ngo logoWójt Gminy Książki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

pdfogłoszenie konkursu ofert Nr 4

pdfNabór do komisji konkursowych

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej

docoferta realizacji zadania publicznego