Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

przewodniczacyPrzewodniczący Rady Gminy w Książkach Marek Macikowski będzie pełnił dyżur oraz przyjmował skargi i wnioski w dniu 13 sierpnia 2019 r. w godz. od 14:00 do 16:00 w biurze Rady Gminy (pokój nr 9 w budynku Urzędu Gminy Książki).