Szkody w gospodarstwach rolnych

szkodyInformujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody w uprawach kukurydzy na ziarno oraz kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych. Złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Książki (pok. nr 25 ) do dnia 13.08.2019 r.

Wójt Gminy Książki informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został raport nr 8 z którego wynika, że na terenie Gminy Książki susza występuje na glebach:

 – I kategorii- bardzo podatna na susze ( piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) w uprawach: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Kategorię gleby na danej działce można sprawdzić w Systemie Monitoringu Suszy, wybierając zakładkę „Główna”, następnie” Mapa kategorii glebowych”- pojawi się mapa Polski, należy klikać do momentu pojawienia się gminy i danych miejscowości wraz z numeracją działek, gdzie kolorami są oznaczone kategorie glebowe.

Osoby zainteresowane szacowaniem strat, powinny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Książkach w sekretariacie lub w pokoju nr 25 w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 roku.

 pdfWniosek do pobrania

docWniosek do pobrania

Klauzula informacyjna

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 25 tut. Urzędu .

We wniosku należy wyszczególnić wszystkie uprawy zgłaszane do ARiMR, łącznie z tymi,  w których nie wystąpiły szkody oraz uprawy zlokalizowane na terenie innych gmin.

We wniosku należy podać numery działek na których zgłasza się straty tj. kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę.

Komisja dokonuje szacowania strat podczas lustracji w terenie.

Szczegóły.

1. http://www.susza.iung.pulawy.pl ( komentarz)

Wyjaśnienia dotyczące kategorii glebowych

2. http://www.susza.iung.pulawy.pl ( kategorie glebowe)

Mapa Kategorii glebowych

3. http://www.susza.iung.pulawy.pl (mapa – kategorii)