Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

przewodniczacyPrzewodniczący Rady Gminy w Książkach Marek Macikowski będzie pełnił dyżur oraz  przyjmował skargi i wnioski w dniu 11 czerwca 2019 r. w godz. od 1400 do 1600 w biurze Rady Gminy (pokój nr 9 w budynku Urzędu Gminy Książki).