Dzień Seniora

Plakat - Dzień Seniora październik 2022 Bezpieczni, zdrowo, bezgotówkowo. Porady specjalistów, wykłady, sp-otkania i materiały informacyjne. 20.10.2022 r. godz. 9:00-14:00. miejsce CP Caritas ul. Wyszyńskiego 7/9, ToruńZakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Dzień Seniora
Celem organizacji wydarzenia jest upowszechnianie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i otrzymywanych z ZUS świadczeń, a także aktywizacja osób starszych.
Dzień Seniora chcemy też włączyć w działania komunikacyjne w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Kierujemy ją głównie do seniorów, a nasze przekazy dotyczą korzyści z bezgotówkowego obrotu pieniędzmi, z posiadania konta w banku i pobierania na nie świadczeń z ZUS. Obie akcje będą się uzupełniać, przez co możemy dotrzeć do większej liczby naszych odbiorców.
Poprzez organizację „Dnia Seniora” chcemy także zachęcić starsze osoby do aktywności zawodowej i społecznej. Podczas wydarzeń w ramach akcji, będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i współpracujących instytucji.
Nasi partnerzy opowiedzą, m. in. o usługach e-zdrowia, wsparciu z PFRON czy sposobach na unikanie oszustw podczas zakupów.