Informacja dla hodowców drobiu!

Plakat z piktogramami opisujący podstawowe zasady bioasekuracjiW związku z pojawieniem się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesiennym 2022 r. na terenie kraju oraz mając na uwadze zagrożenie wystąpienia tej choroby na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje informacje dotyczące stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa HPAI do gospodarstw.

Plakat - INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 1. Przetrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków; 2. Przechowywać paszę i ściółkę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z gryzoniami, dzikim ptactwem oraz ich odchodami; 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie i ich odchody; 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. Hodowco !!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.
Plakat - UWAGA W przypadku gospodarstw utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej: a) podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu b) procedur wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli c) procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu d) procedur zwalczania szkodników e) procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego aktualizacja WIW Bydgoszcz październik 2022 r.