INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU

PLANOWANE PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE GMINY KSIĄŻKI Lp.	Punkt wydawania	Rejon przypisany do danego punktu 1.	Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach	Książki 2.	Świetlica Wiejska w Osieczku	Osieczek 3.	Świetlica Wiejska w Łopatkach	Łopatki. Łopatki Polskie. Szczuplinki 4.	Gminny Ośrodek Kultury w Książkach	Biizno, Blizienko. Brudzawki, ZaskoczInformujemy, że na terenie Gminy Książki planuje się uruchomienie 4 punktów wydawania preparatu jodku potasu.

Wyznaczonymi punktami wydawania jodku potasu na terenie Gminy Książki będą:

  1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach, ul. Ks. Kujawskiego 8
  2. Świetlica Wiejska w Osieczku, Osieczek 187a
  3. Świetlica Wiejska w Łopatkach, Łopatki 42
  4. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach, ul. Szkolna 4

Do każdego z punktów przypisane są rejony, dla których wydawane będą tabletki, zgodnie załączoną poniżej tabelą.

Wydawanie preparatu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania pozostają nieczynne i nie udzielają informacji.

Podkreślić należy, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. W chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

ULOTKA 1 -   PROFILAKTYKA JODOWA 	 BROSZURA INFORMACYJNA W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. e dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu) • dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletka (50 mg jodu) _ dzieci od 1 miesiąca do 3 r. z.: W tabletki (25 mg jodu)ULOTKA 2 -   Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Kiedy nie przyjmować leku? jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku ¿Ł jeśli masz nadczynność tarczycy jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią) jeśli masz choroby autoimmunologiczne ¿Ł połączone ze świądem i pęcherzami na skórze w (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)ULOTKA 3 -   OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAŻAJ, JEŚLI: •	stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy •	występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy •	występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek •	masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane •	jesteś odwodniony •	przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę PAMIĘTAJ! ZWROC SIĘ O PORADĘ LEKARZA przed przyjęciem leku u w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu) po przyjęciu leku u z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycyULOTKA 4 -  DODATKOWE INFORMACJE Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzę stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne sq na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu &rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!