Informacja dotycząca dożywiania w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

logo posilekWnioski o dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu  „ Posiłek w szkole i w domu “ na rok szkolny 2019/2020 ( styczeń – czerwiec ) należy składać od dnia 10 grudnia 2019r.  do 31 grudnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Książkach do pracowników socjalnych obsługujących poszczególne tereny.

Świadczenia w formie gorącego  posiłku przyznane decyzją na wnioski złożone po 31 grudnia 2019r. będą przyznawane od 01 lutego 2020r.

Druki wniosków można pobrać w GOPS w Książkach i na stronie internetowej gops-ksiazki.rbip.mojregion.info w zakładce: pliki do pobrania.

Kto może otrzymać pomoc w formie dożywiania

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach w ramach  wieloletniego rządowego programu  „ Posiłek w szkole i w domu “ na lata 2019 – 2023 , który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach w porozumieniu ze szkołami .

Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150 % sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 792,00 zł na osobę.

Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie, która za pomocą własnych starań nie jest w stanie go zapewnić dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej.

Pomoc  w formie dożywiania przyznawana jest na podstawie wniosku oraz po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna , dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy .