INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Nr 2 NA REALIZACJĘ W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGOW ramach ogłoszonego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego „Organizacja zajęć terapii integracji sensorycznej oraz wzmocnienie i usprawnienie pracy stowarzyszenia” dotację otrzymuje Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej.

pdfInformacja o rozstrzygnieciu konkursu ofert nr 2