INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Nr 1 NA REALIZACJĘ W 2022 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGOW ramach ogłoszonego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego „Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna” dotację otrzymuje Gminny Klub Sportowy „ZRYW” Książki.

pdfInformacja o rozstrzygnieciu konkursu ofert nr 1