Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2022 r.

grafikia ozdobna - postacie ludziW dniu 8 marca 2022 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Książki.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 29 marca 2022 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 28/2022 Wójta Gminy Książki z dnia 8 marca 2022 r.

pdfNabór do komisji konkursowych

docOFERTA-REGRANTING

docFormularz zgłoszeniowy Kandydata do Komisji konkursowej

pdfZarządzenie nr 28