Informacja o wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

popzW dniach 08 – 10 czerwca 2020 r. planowane jest wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020. Jednocześnie informujemy, że wydawanie żywności odbywać się będzie według niżej wymienionego planu.

Harmonogram :

08.06.2020r. – od 8:00 do 14:00

– Brudzawki

– Osieczek

– Blizno

– Bliznienko

 09.06.2020r. – od 8.00 do 15:00

– Książki

 10.06.2020r. – od 8:00 do 14:00

– Zaskocz

– Łopatki/ Łopatki Polskie

– Szczuplinki

Prosimy o przychodzenie do Punktu wydawania żywności wg wskazanego harmonogramu. W przypadku braku możliwości odebrania żywności we wskazanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
731-730-072.

Mając na uwadze ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Informujemy, że zarówno w Punkcie wydawania żywności, jak i przed nim obowiązywać będą pewne ograniczenia:

  • dopuszczalna liczba interesantów, przebywających w tym samym czasie w Punkcie wydawania żywności, nie może być większa niż jedna osoba;
  • interesanci w trakcie wizyty w  Punkcie wydawania żywności są zobowiązani do:
    • noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa,
    • dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia Punktu wydawania żywności,
    • zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby (2 m);