Ogłoszenie nr 3 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

ngo-konkursWójt Gminy Książki – ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020 „Wspieranie organizacji pozarządowych”.

pdfOgłoszenie z dnia 04.06.2020 r