Informacja o wydawaniu żywności

popzW dniach 13 – 15 września 2021r. planowane jest wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020 ( ryż, kawa zbożowa, płatki). Jednocześnie informujemy, że wydawanie żywności odbywać się będzie według niżej wymienionego planu.

Harmonogram :

13.09.2021r. – od 8:00 do 14:00
– Książki

 14.09.2021r. – od 8:00 do 15:00
– Zaskocz
– Łopatki/ Łopatki Polskie
– Szczuplinki

15.09.2021r. – od 8:00 do 14:00
– Brudzawki
– Osieczek
– Blizno
– Bliznienko

Prosimy o przychodzenie do Punktu wydawania żywności wg wskazanego harmonogramu. W przypadku braku możliwości odebrania żywności we wskazanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
731-730-072.

Mając na uwadze ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Informujemy, że zarówno w Punkcie wydawania żywności, jak i przed nim obowiązywać będą pewne ograniczenia:

  • dopuszczalna liczba interesantów, przebywających w tym samym czasie w Punkcie wydawania żywności, nie może być większa niż jedna osoba;
  • interesanci w trakcie wizyty w  Punkcie wydawania żywności są zobowiązani do:
    • noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa,
    • dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia Punktu wydawania żywności,
    • zachowanie bezpiecznej odległości od drugiej osoby (2 m);