Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem unijnym

wizualizacja sali GOKW ostatnim czasie podpisaliśmy umowy na wykonanie następujących prac:
Modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej – wykonawca Bogumił Czerwiński usługi w budownictwie „PERSPEKTYWA” z Podgórza – cena 191 695,61zł.
Remont pomieszczeń na Klub Seniora w Książkach – wykonawca Spółdzielnia Produkcji Rolnej Zakład Remontowo-Budowlany z Osnowa – cena 146 069,28zł.
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury – wykonawca KUJAWIA Sp. z o.o. z Włocławka – cena 523 980,00zł.

Wszystkie zadnia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przewidywany termin ukończenia prac – maj 2021 r.

wizualizacja sali GOK