Kolejne konsultacje ws. nowej strategii

grafika dekoracyjna - puzle, kolorowe postacie ludzkie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska kontynuuje prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno.

Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2023-2029 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, czy też szeroko pojętą aktywizację społeczną mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

Spotkanie konsultacyjne w Gminie Książki odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.

Spotkanie poświęcone będzie następujących zagadnieniom:

  1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;
  2. Efektywność wdrożenia LSR przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;
  3. Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska na lata 2023-2029:

1)      Analiza SWOT;
2)      Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;
3)      Identyfikacja grup docelowych strategii.