Ważna informacja dla rolników!

20200617_115304W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradobicie na terenie miejscowości Osieczek – poszkodowani rolnicy proszeni są o złożenie wniosku dot. powstałych strat do tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.

Złożone wnioski będą stanowiły podstawę do wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych.

We wniosku należy wyszczególnić wszystkie uprawy zgłaszane do ARiMR, łącznie z tymi
w których nie wystąpiły szkody oraz uprawy zlokalizowane na terenie innych gmin.

Wniosek o oszacowanie szkód

Klauzula informacyjna