Konkurs na projekt logotypu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książkach

Infografika przekreślone kieliszkiWójt Gminy Książki zaprasza do udziału w konkursie na projekt logotypu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książkach. Masz pomysł zaprojektuj znak graficzny GKRPA w Książkach i prześlij do Urzędu Gminy.

Czekamy na Wasze prace – do środy 02 grudnia 2020 r.  !!!

regulamin konkursu

karta zgłoszenia – osoba małoletnia

karta zgłoszenia – osoba pełnoletnia

Komisja konkursowa powołana w ramach konkursu na logotyp Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Książkach nie wyłoniła zwycięscy, tym samym zdecydowano o nierozstrzygnięciu konkursu.

W związku z tym, iż wpłynęła tylko jedna praca, komisja postanowiła o przyznaniu nagrody za udział w konkursie, chcąc w ten sposób podziękować za aktywność, zaangażowanie, wykonanie pracy oraz zachęcenie innych mieszkańców do włączanie się w różnego rodzaju lokalne inicjatywy, w tym m.in. konkursy.