Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Dobre konsultacje dobry plan Gminy Książki”

W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w myśl której wprowadzono ograniczenia dotyczące lokalizacji budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowej. Ustawa będzie wstrzymywać możliwość budowy przedmiotowych budynków. Gmina Książki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniach od 9 sierpnia 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r. w sołectwach Gminy Książki: Szczuplinki, Zaskocz, Łopatki, Blizienko, Książki i Blizno odbyły się spotkania dotyczące konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina Książki zapewniała dowóz do miejsca konsultacji dla osób: niepełnosprawnych, samotnie wychowujących dzieci oraz starszych. Zorganizowano również „Kącik dla dzieci” z zapewnieniem opieki dla najmłodszych. Mieszkańcy sołectw którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych skorzystali z poczęstunku w formie grilla oraz z zimnych i ciepłych napojów. W procesie konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Można było to zrobić poprzez wpisywanie uwag, opinii oraz wniosków i dostarczanie ich właściwym sołtysom lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Książki. Dodatkowo na stronie internetowej pod adresem: http://www.gminaksiazki.pl/konsultacje/ zamieszczono zakładkę zawierającą link do: ankiety google, platformy stacja konsultacja i mapy interaktywnej. Konsultacje trwały do 31 sierpnia br.

W trakcie konsultacji zgłoszono 40 uwag, zebrano 43 zwrotne ankiety oraz 22 ankiety google, 6 wniosków a także 23 komentarzy na platformie stacja konsultacja.

Dziękujemy wszystkim za ciekawą dyskusję i liczne uwagi.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie ulotek

Wyniki badania ankietowego

Wyniki badania ankietowego google