Lista Najemców

wizualizacja blokuInformujemy, że Komisja ds. przydziału mieszkań rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone w ramach naboru wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
przy ul. Osiedlowej w Książkach oraz sporządziła Listę Najemców.

Do osób zakwalifikowanych na najemców zostaną wysłane pisma o potwierdzenie dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na najemcę z dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu, lokal mieszkalny zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy, która uzyskała najwyższą ocenę punktową na dane mieszkanie.

pdfLista Najemców