Mija termin zapłaty I raty podatku

grafika dekoracyjnaPrzypominamy!

15 marca mija termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego oraz rolnego.