Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu w 2023 r.

grafika dekoracyjnaW dniu 15 marca 2023 r. Wójt Gminy Książki ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Książki.

Oferty realizacji zadnia publicznego należy składać do dnia 6 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Książki, ul. Bankowa 4, 87-222 Książki.

Szczegóły dotyczące realizacja zadania zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 23/2023 Wójta Gminy Książki z dnia 15 marca 2023 r.

https://gm-ksiazki.rbip.mojregion.info/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert…