Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bliźnie

Zakończyła się modernizacja drogi w miejscowości Blizno w ramach inwestycji pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,600 km w obrębie geodezyjnym: Blizno dz. nr 199/3”. Koszt inwestycji wynosił 277 457,91 zł., w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko -Pomorskiego wyniosło 57 600,00 zł. natomiast Gmina Książki poniosła koszt w wysokości 219 857,91 zł. Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp.z o.o. z Wąbrzeźna.

DSCN1076 DSCN1077 DSCN1078 DSCN1079